Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Nederland en België

Algemeen

Alle offertes en leveringen door JUB Holland (Jac. Uittenbogaard & Zonen B.V.), geschieden uitsluitend op basis van de algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden bloembollen van Anthos, de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten,
alsmede onderstaande aanvullende condities. Eventueel door de koper gehanteerde voorwaarden worden hierbij expliciet van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Door het plaatsen van een bestelling verbindt koper zich volledig en zonder enig voorbehoud aan deze leveringsvoorwaarden en aanvullende condities.
 

Offertes

Alle door JUB Holland gedane offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. [Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.] Een
overeenkomst komt tot stand nadat deze schriftelijk door verkoper is bevestigd. Alle prijzen van de producten worden vastgesteld in euro’s (€) exclusief
BTW, Ex Works Noordwijkerhout, tenzij anders overeengekomen. [De minimale besteleenheid per product is vermeld op de prijslijst.] Bestellingen
vanaf € 200,00 worden Franco huis geleverd in Nederland en vanaf € 250,00 in België.


Levering

Indien JUB Holland producten in geval van overmacht, waaronder mede maar niet uitsluitend oogstresultaten, niet kan leveren, behoudt
zij zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of aan te passen. Ofschoon de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht
zal worden genomen, geldt deze levertijd slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. JUB Holland is niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering.
 

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij betaling binnen acht dagen
is 1% betalingskorting toegestaan. Bij overschrijding van de betaaltermijn is JUB Holland gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente in
rekening te brengen. Zolang geen integrale betaling van alle door JUB Holland gefactureerde bedragen heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde
producten eigendom van JUB Holland en heeft zij het recht om de producten terug te nemen. Bij nieuwe kopers behouden wij ons het recht voor alleen
na vooruitbetaling te leveren.


Reclames

Koper is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Reclames moeten
uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na aflevering schriftelijk zijn ingediend. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van koper niet
opgeschort.

Klik hier voor de volledige verkoop- en leveringsvoorwaarden van Anthos                                                                                            

Heeft u vragen?
We helpen u graag

Typ bovenstaande code over.

check out our socials

www.jubholland.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.jubholland.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren