certificeringen, keurmerken en partners

Garanderen onze kwaliteit

Hofleverancier

Sinds ons 100-jarig jubileum in 2010 dragen wij met trots het predicaat Hofleverancier. Niet alleen zijn wij Hofleverancier, maar wij leveren ook aan verschillende paleizen, waaronder Paleis Het Loo.

Certificeringen & keurmerken

MPS
Het milieu heeft bij ons de hoogste prioriteit. Als MPS deelnemer telen wij onze bollen volgens de strikte regels van deze organisatie.
Planet proof
Wij zijn trots op ons nieuwe milieucertificaat PlanetProof, dat in samenwerking met verschillende milieuorganisaties tot stand is gekomen. Hiermee neemt JUB een voortrekkersrol binnen de sector. On the way to PlanetProof’ is een onafhankelijk duurzaamheids-keurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Het certificaat voor het product is hét bewijs dat dit op een duurzamere wijze is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar aangescherpt en door de goede controle werken we stap voor stap aan het verduurzamen van de hele sector.

SKAL


Wij betrekken onze BIO-bollen van betrouwbare biologische kwekers, die alles doen wat mogelijk is om hun bollen biologisch en zo duurzaam mogelijk te telen. Deze soorten leveren bovendien een grote bijdrage aan het welzijn van de bijen, vlinders en andere insecten.

 
MPS GTP

Met het MPS GTP certificaat gaan wij verder dan alleen goede traceerbaarheid van bloembollen. Met dit certificaat tonen wij aan dat wij ook aan de kwaliteits-, milieu- en sociale aspecten ten aanzien van onze producten en bedrijfsvoering voldoen. Daarnaast stimuleert het certificaat de samenwerking in de keten. Dit sluit naadloos aan bij onze visie om een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en medewerkers en langdurige relaties op te bouwen met alle partijen waar wij mee samenwerken.
JUB Holland
VCA

Met het VCA-certificaat laten we zien dat ons bedrijf veilig en gezond werkt en dat we aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet voldoen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Partners

keukenhof
Sinds 1949 staat de Keukenhof prachtig in bloei en JUB Holland was daar vanaf het eerste uur bij. Daar zijn wij wel een beetje trots op, want tegenwoordig trekt de Keukenhof meer dan een miljoen bezoekers uit alle windstreken van de wereld. Elk jaar maakt onze tuin- en landschapsontwerpster Carien van Boxtel een prachtig ontwerp om aangeplant te worden.
www.keukenhof.nl
SUSTAINABLE SUPPLIER & Floriculture sustainability initiative

Wij zijn deelnemer aan Sustainable Suppliers of Horticultural Quality Products. Hiermee dragen we bij aan een toekomstbestendige sector, waarin kwalitatief hoogwaardige producten met respect voor mens, maatschappij en omgeving worden geteeld en verhandeld. Op verkooppunten en bij de handel vinden onafhankelijke controles plaats.
www.sustainablesuppliers.nl

Via Sustainable Supplier zijn we ook deelnemer aan het Floriculture Sustainability Initiative (FSI), een marktgedreven initiatief dat leden van de internationale sierteeltsector samenbrengt. In de aanloop naar 2025 zullen FSI-leden blijven voortbouwen op de vooruitgang die is geboekt op het gebied van transparantie, verantwoorde productie en handel, positieve impact en verbetering in de sierteeltketen.
www.fsi2025.com

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR

Als NVTL partner maken wij deel uit van het netwerk van waarbinnen overdracht van ideeën, uitwisseling van kennis en reflectie op het vakgebied mogelijk wordt gemaakt. Zowel op nationaal als internationaal niveau wordt er samengewerkt met andere ruimtelijke ontwerpdisciplines, onderwijs, overheid en talrijke groene initiatieven. Met name het verhogen van de biodiversiteit is een belangrijke pijler en waar wij als bedrijf ook aan willen bijdragen.
www.nvtl.nl
Stichting Steenbreek

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Als partner van Stichting Steenbreek willen wij de trend om te verstenen stoppen (in zowel de publieke als private ruimte) en onze leefomgeving in Nederland zoveel mogelijk duurzaam vergroenen. Daarbij kijken we niet alleen naar ontharding, dat is niet voldoende. Groen moet weer vanzelfsprekend worden voor iedereen in Nederland, en dat we van bewoner tot bestuurder hiernaar handelen. Stichting Steenbreek is een landelijke kennis- en netwerkorganisatie die ondersteuning biedt bij het duurzaam vergroenen van onze leefomgeving. Steenbreek werkt samen met o.a. aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen en woningbouw corporaties. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier!
www.steenbreek.nl

NL Greenlabel

Het partnernetwerk van NL Greenlabel is een groeiende beweging van bedrijven en professionals die de groenbranche, de infrasector en de bouwwereld aan het verduurzamen zijn. Samen zetten we ons in voor een leefomgeving die groen, gezond, biodivers en klimaatadatief is!
www.nlgreenlabel.nl

TUINBRANCHE nederland

Tuinbranche Nederland is een vereniging van ondernemers uit de hele tuinketen: leveranciers, kwekers en retailers.

Met Tuinbranche Nederland  werken we aan innovatie, goed werkgeverschap én aan een groenere en duurzamere toekomst. Duurzame ontwikkeling, aandacht voor natuur en milieu en maatschappelijke betrokkenheid zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. De Nederlandse tuinsector kan én wil een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroening van ons land en een groener Nederland is niet mogelijk zonder een duurzame tuinbranche.

www.tuinbranche.nl

 

NBV - De NEDERLANDSE BIJenHOUDERSVERENIGING

De NBV is een landelijke vereniging van bijenhouders. Haar ruim 8.500 leden hebben in totaal ongeveer 100.000 bijenvolken onder hun hoede. Bijenvolken zijn onmisbaar in ons ecosysteem. Bijen bestuiven bloemen waardoor voedselrijke zaden en heerlijke vruchten kunnen groeien. Bijenvolken zijn van groot belang voor het ontstaan van ons voedsel zoals appels, aardbeien en aubergines. Helaas zijn er steeds minder verschillende bloeiende planten om bijenvolken jaarrond gezond en vitaal te houden. We werken in het samenstellen van onze mengsel samen met de NBV om mengsels optimaal aantrekkelijk te maken voor de bijen en hen jaarrond van voedsel te kunnen voorzien.
www.bijenhouders.nl

green cities europe

Verstedelijking en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen voor de leefbaarheid in steden. Openbaar groen heeft een positief effect op biodiversiteit, klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken. Het platform ‘Green Cities for a Sustainable Europe’ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening van openbare ruimten te bevorderen.
www.thegreencities.eu

Heeft u vragen?
We helpen u graag

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.

reeds voor mogen werken 

check out our socials

www.jubholland.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.jubholland.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren